Stene Stål Gjenvinning er en trofast støttespiller for idretten i Fredrikstad
Følger du med på topp og bredde idretten i Fredrikstad, er det ofte en sponsor som ofte går igjen.Stene Stål Gjenvinning er en sterk støttespiller for mye av idrettsaktiviteten som foregår i byen, og i år som tidligere år blir bedriften å finne på vår stolte drakt.  Vi takker Stene Stål Gjenvinning som en vesentlig og lojal bidragsyter for Fredrikstad Ballklubb.