Styret Styret og daglig leder

Styret 2017/18

Skrevet av NTH

Kontaktinformasjon

Styrets Leder; Tor Løkeland;
tor@lokeland.no; mob: 900 97 518

Nestleder ;
Styremedlem Økonomi; Johan Rolf;
Johan.rolf@atea.no; mob: 907 87 777

Styremedlem Arrangement; Jan Håkon Wernersen;
Ja-werne@online.no; mob: 907 76 828

Styremedlem Sekretær; Hilde Ahlgren Hansen;
hilde@hakon-hansen.no; mob: 957 86 823

Styremedlem Marked; Andreas Ek Johannessen; Andreas.ek@telenor.com; mob: 920 82 045

Varamedlem; Svein Erik Kristiansen; sveine.kristiansen@live.no; mob: 916 44 776

Marked

Marked og salg: Terese Thulin, marked@fredrikstadbk.no, mob:412 87 414

Dugnad/loppemarked: Ulf Berg, ulf.haandball@gmail.com, mob: 952 80 212