FBK i sosiale medier – Fredrikstad

FBK i sosiale medier

Det jobbes kontinuerlig mot et positivt omdømme, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Sportslige resultater vil selvsagt være en ypperlig bidragsyter til dette, men medieomtale, arrangementer, håndballakademi, samfunnsengasjement og miljøengasjement vil selvsagt også være viktige faktorer.

Hovedkanalene til FBK er Facebook, Instagram og hjemmeside.

Ved inngangen av 2021 hadde klubben i overkant av 6000 følgere, mens kvartalsrapport viste i overkant av 880 000 profilvisninger på Instagram og mer enn 776 000 visninger på Facebook. Dette har ført til at klubben har topp tre engasjementrate av de kvinnelige håndballklubbene i Norge.
Det arbeides kontinuerlig med å publisere spennende innhold på egne kanaler, da vi
vet at klubben når ut til viktige målgrupper gjennom sosiale medier.

Kommunikasjonskanalene vil også være et viktig virkemiddel i arbeidet med å fremme våre partnere mot deres målgrupper. Å gjennomføre kampanjer, konkurranser og saker i samarbeid med partnere er helt essensielt for å kunne oppnå en tilfredsstillende ROI og er en stor del av samarbeidet med flere partnere.

FBK differensierer seg fra de andre toppidrettsklubbene i Østfold ved at vi er den eneste eliteserieklubben for kvinner. Uavhengig av idrett! Dette en definitivt et konkurransefortrinn for klubben, og statistikk viser at FBK innehar en annen målgruppe enn våre konkurrenter i Østfold. Dette er spesielt med tanke på kjønn.

Nær 70% av våre tilhengere er kvinner. Dette gir oss enig unik posisjonering for å nå ut til det kvinnelige segmentet i markedet og noe klubben har en strategisk tilnæring til. Dessuten viser statistikken en relativt jevn fordeling mellom de ulike aldersgruppene, noe som gir oss mulighet til å nå kundegruppen til flere av våre samarbeidspartnere. Her kan bedriftene spesifisere hvilket segment vi ønsker å
promotere deres innhold mot, og arbeide deretter.

FBK har mottatt positive tilbakemeldinger fra supportere, partnere og andre engasjerte på økt aktivitet på våre sosiale kanaler. Satsningen på sosiale medier vil derfor bli videreført inn i 2022 og er en del av klubbens strategiske plan frem mot 2025. Som en del av klubbens strategiske plan, vil det også bli et økt fokus på merkevarebygging av spillerprofiler gjennom sosiale medier. Dette er også en merkevarebygging som blir tilbudt til potensielle partene.


I tillegg publiserer lokalavisen Fredrikstad Blad i gjennomsnitt fire artikler i løpet av uken. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittet for eliteserien i Norge. FBK har et godt forhold til lokale medier og det er viktig for klubben å bidra til gode saker i media. Dette vil bygge kjennskap til merkevaren FBK, bidra til positive assosiasjoner og øke interessen for vårt produkt.


Samarbeidet med Fredrikstad Elite har også gitt Fredrikstad Ballklubb muligheten til å presentere klubben i nye fora. Dette arbeidet krever tid, men gir klubben muligheter til å fremsnakke egen klubb, etablerte partere og potensielle partnere