Samfunnsansvar – Fredrikstad

Samfunnsansvar

FBK er en verdistyrt klubb og tar samfunnsansvaret på alvor.

Som eneste kvinnelige eliteserielag i Østfold, er spillerne viktige rollemodeller for barn og unge. Klubben har fokus på å inkludere og utvikle barn og unge i håndballmiljøet da man tror at dette kan forebygge mobbing. Klubben samarbeider med MOT og ønsker å utnytte sin gjennomslagskraft overfor unge mennesker til noe positivt. Når pandemien tillater det, vil FBK fortsette innsatsen mot mobbing ved å gjennomføre skolebesøk.

Som en del av fokuset på å inkludere og utvikle barn og unge, arrangerer Fredrikstad Ballklubb sin egen Håndballcamp tre ganger i året. Her inviteres unge lokale håndballspillere til tre fulle dager med håndball ledet av klubbens spillere og trenere. Målgruppen er lokale spillere fra 8-14 år og de får en unik mulighet til å blir kjent med og påvirket av elitespillerne og klubben. Dette er en oppgave vi i FBK tar på høyeste alvor.

Vi vil også undersøke mulighetene for å inkludere NAV flyktning for å tilby deltagelse til fremmedspråklige barn i alderen 8-14 på de tre årlige håndballskolene.

Et annet fokusområde som FBK er opptatt av, er å hjelpe de med mindre ressurser i samfunnet. Hvert år strikker spillerne store mengder oransje skjerf til Kirkens Bymisjon.

FBK er også en del av Fredrikstad Elite, som samlet inn penger til helsearbeidere med følgende visjon «Sammen for byen – alle for en». I tillegg til dette, vil det igangsettes et initiativ med mål om felles opplevelser for flere. Korona har vært et krevende år for mange, og FBK ønsker å bidra til et økt fellesskap. Det vil derfor bli delt ut 50 sesongkort til «Hverdagshelter» i Fredrikstad.

Kortet vil gi «hverdagshelten» mulighet til å delta på samtlige hjemmekamper, i tillegg til å ta med seg en venn. Dette vil bli gjennomført i dialog med kommunen, men også i samarbeid med lokale bedrifter.