Denofa – Fredrikstad

Denofa har lange tradisjoner som produsent av ingredienser til mat og fôr, og er en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter.

Denofa AS foredler ikke-genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Denofas posisjon er bygget på bærekraftig verdikjede og mattrygghet. Soyamelproduktene selges til kraftfôrmarkedet, hovedsakelig i Norge, Sverige og Finland. Soyaolje og lecithin selges i hele Europa som innsatsfaktor i næringsmidler og fôr. Selskapets produksjon holder til i Fredrikstad.

Bønnene blir fraktet i handy size båter med mellom 25-35.000 tonn soyabønner hovedsakelig fra Brazil og Nord Amerika. Årlig mottar fabrikken mer enn 400.000 tonn soyabønner som blir prosessert om til soyamel, soyaolje og soyalecithin. Ferdigproduktene blir levert med båt, lastebiler, IBC containere og fat.