95: Thea Madelen Øby-olsen – Fredrikstad

95: Thea Madelen Øby-olsen