29: Frida Brandbu Andersen – Fredrikstad

29: Frida Brandbu Andersen