Åpne treninger – Fredrikstad

Åpne treninger

Denne sesongen har vært meget spesiell for alle idrettsutøvere; både stor og små. Vi ser frem til en mer normal hverdag både på og utenfor banen – forhåpentligvis snart.  

FBK har startet planlegging av sesongen 2021/22. FBK inviterer derfor til Åpen trening for spillere født 2003 og 2004. Spilleren får mulighet til å vise seg frem på flere treninger. Vi ønsker at spilleren skal delta på alle treningene, men det er ikke et krav. Treningene vil inneholde både håndballtekniske øvelser og fysiske øvelser.  

Åpne treninger på følgende datoer:  
Tirsdager:  2. mars/ 16. mars/ 30. mars  
Tidspunkt: 18-19.30, Kongstenhallen, bane A 

Vi oppfordrer dere til å sende spillere som har ambisjoner, talent og riktige holdninger. Spilleren må være villig til å legge ned mye jobb og trening med håndballen.  

Treningene vil bli ledet av sesongens trenerteam,
Gjøril Johnsson Solberg og Eva Malmstrøm.  

Hvis vi får gjennomført treningene som planlagt,
er målsettingen vår at aktuelle spillere er kontaktet i god tid før 1. mai.  

NB: Vi tar forbehold om at vi fortsatt får trene når den tid kommer
og at det er lov med trening på tvers av grupper. 

Spørsmål stilles til undertegnede.  
Gjøril Johnsson Solberg, trener FBKrekrutt
Mb 93400819, email: fbkrekrutt@fredrikstadbk.no