God påske og litt til :) – Fredrikstad

God påske og litt til :)

Som samfunnet rundt oss opplever vi i vår lille håndballverden nesten uvirkelige dager, hvor nødvendige forordninger og regler styrer mye av dagen vår. Det aller viktigste for alle er at vi kommer oss gjennom den perioden vi er inne i uten å oppleve smitte eller sykdom for oss selv og våre nærmeste.

For FBK har Covid-19 fått store praktiske konsekvenser, med permittering av spillere og ansatte. Dette har vært tungt for mange av oss som er så glad i den idretten vi akkurat nå ikke får drive med. Vi sier hjemme at vi må være glade for at vi bor i et land som har både menneskelig og økonomisk evne til å ta vare på oss alle. Nå kan det føles merkelig, kanskje nesten urettferdig at vi skal gjennomgå dette, men jeg tror at alle etterhvert har sett nødvendigheten av de tiltak som gjennomføres både for oss som klubb og for samfunnet forøvrig.

Vi mennesker er heldigvis satt sammen slik at vi også evner å se fremover i den situasjonen vi er i, og vi prøver å gjøre nødvendige grep for å stå best mulig rustet til den sesongen som kommer.  Det store spørsmålet er naturligvis når vi kan forvente å komme i gang igjen med en tilnærmet normal aktivitet.

Vi ser at den foreløpige planen fra sentrale myndigheter sier at det i alle fall ikke kommer til å være noen idrettslig aktivitet som samler mange mennesker før 15 juni. Dette er nok den datoen som er nærmest for oss å forholde oss til.

Nå har jo noen idretter begynt å røre på seg i mindre grupper, men vi har fra Norges Håndballforbund fått beskjed om at det foreløpig ikke vil være aktuelt for håndball. Grunnen til dette er at vi driver en kontaktsport, og hvor vi deler en ball som vil være i kontakt med hender og i nærheten av ansikt.

NHF har en plan A, B og C for når serien måtte komme i gang, men inntil videre arbeides det ut i fra at serien kommer i gang i løpet av september. Det gjør også vi som klubb, og vi er godt i gang med de lagmessige tilpasninger som skjer før hver sesong både på junior og elite.

For junior begynner vi å se et bilde av et sterkt lag også i år, med flere lokale og regionale spillere som vil ta steget over til FBK. For elite har de aller fleste spillerne kontrakter også neste år, noen skal forlenges og i tillegg har vi fått en spiller fra Tertnes for å forsterke et godt lag.

Vi må se på andre muligheter for turneringer / treningsleir da Danmark ikke vil tillate bruk av idrettsarenaer før 01. september, så det er mange biter som skal på plass uansett når serien måtte starte opp.
https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/

Kjære alle våre spillere og trenere
For oss som har drevet med håndball i en mannsalder, og som elsker å kjenne atmosfæren når du går inn i en håndballhall, er det tungt å ikke få være en del av fellesskapet i denne perioden. Samtidig er de fleste av dere vant med å trene godt, og jeg er sikker på at det blir mye alternativ trening for å holde fysikken ved like. Likeså er det vel så viktig at dere tar vare på hverandre, prater med hverandre og tenker på at en dag så er det håndball for fullt igjen.

Vi håper alle får en god påske, vi venter alle med spenning og lengsel til vi kan starte trening og kamper igjen,

Med hilsen
Rolf Leistad, Leder sport