PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2012! – Fredrikstad

PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2012!

I et forsøk på å bedre publikums opplevelse av håndball og våre arrangementer ønsker vi tilbakemelding fra deg på din opplevelse.

Vi ber derfor om at du går inn på vedlagte link og svarer på noen enkle spørsmål. Spørsmålene tar 7 – 8 minutter å svare på og dere er med i trekningen om årskort til neste års hjemmekamper for FBK. For å være med i trekning, trenger vi din mailadresse som du svarer på helt i slutten av undersøkelsen.

Vi takker på forhånd for din ærlige tilbakemelding.

Svarfrist er: 20 april 2012

Med hilsen

Styret i Fredrikstad Ballklubb

Publikumsundersøkelsen 2012