Fredrikstad har sammen med resten av Postenliga lagene fått tildelt lisens for kommende sesong.