Sporstutvalget

Ansvar for sport i styret: Rolf Leistad (tidligere elitespiller og trener)
  • Gjøril Johnsson Solberg( tidligere elitespiller og er trener)
  • Rune Høili

Medisinsk støtteapparat/medisinsk ansvarlig

  • Ann-Hege Marken, fysioterapeut/osteopat, mob: 419 36 227
  • Thomas Henriksen, fysioterapeut/osteopat, mob: 977 48 590
  • Ida Wernersen, osteopat, mob: 971 40 410