Sporstutvalget

Sporstutvalget

 
Ansvar for sport i styret: Rolf Leistad (tidligere elitespiller og trener)
E-post: leder.sport@fredrikstadbk.no
  • Gjøril Johnsson Solberg( tidligere elitespiller og er trener)
  • Rune Høili

Medisinsk støtteapparat/medisinsk ansvarlig

  • Svein Kristiansen +47 469 66 962
  • Sara Martinsen +47 995 12 694