Unger Fabrikker – Fredrikstad
Unger

Det er med stor glede at en av verdens beste innen sitt felt inngår samarbeid med FBK for kommende sesong!

Foruten å være en av verdens ledende produsenter av råvarer til produksjonen av konstruksjonsmaterialer, hygieneartikler og rengjøringsmidler, er Unger Fabrikker også hardtsatsende innen innovasjon, utvikling og organisasjonskultur. Dette har resultert i at bedriften som ble stiftet i 1922, har blitt nominert til den norske Eksportprisen og levert kontirnuerlig vekst og fantastiske resultater de siste årene!

Unger Fabrikker trekker frem utviklingsavdelingen, internt samarbeid og verdensledende service som en av suksessfaktorene til den sterke veksten. Dette er inspirerende, og det er nøyaktig disse faktorene som er tydelig fremhevet i FBKs femårige strategiplan. Det er derfor ekstra stas å inngå samarbeid med en bedrift som innehar de samme grunnpilarene som oss selv.

Dessuten ønsker Unger Fabrikker at deres kunder skal komme til de fordi de er de beste å samarbeide med, akkurat som at FBK ønsker at spillere skal komme til oss fordi vi er de beste til å spille en rask, uforutsigbar og aggressiv håndball. Det er derfor med stor glede at Unger Fabrikker, som har sine lokaler rett i nærheten av Kongstenhallen, skal være en del av FBK de neste årene!

Om samarbeidet, sier Unger Fabrikker følgende:

Gjennom snart 100 år har vi på Unger Fabrikker målrettet jobbet hver dag for å bli den foretrukne partneren for våre kunder, en reise som i dag gjør at vi, beskjedent nok, påstår at vi er blant verdens beste på vårt felt. Vi på Unger Fabrikker er stolte av å kunne kalle oss samarbeidspartner til byens eliteserielag i håndball, som etter kun 20 år som klubb har etablert seg i toppen av norsk håndball, og er slik vi ser det en av pilarene i idrettsbyen, Fredrikstad.

Vi ønsker jentene lykke til med årets sesong.

Thor-Erik Nyseth