Berg Sparebank – Fredrikstad Ballklubbs Hovedpartner – Fredrikstad

Det er med stor glede at Fredrikstad Ballklubb kan informere om at Berg Sparebank er med klubben videre i vår satsing mot toppen av norsk kvinnehåndball – nå som klubbens HOVEDPARTNER. 

Berg Sparebank er en bank med tradisjoner helt tilbake til 1915 hvor den ble etablert av daværende ordfører i Berg Kommune, Martin Hov. 

Berg Sparebank er lokalt forankret med hovedkontor i Halden og filial i Fredrikstad. Det er en bank som er bevisst sitt samfunnsansvar, og er opptatt av å bidra til økonomisk vekst, nærings- og kulturutvikling, herunder idrett, i lokalsamfunnet. Med visjonen; Vi styrker lokalsamfunnet og kjerneverdiene; Blid, Engasjert, Rask og Grundig – er det akkurat det de gjør. 

Berg Sparebank har i dag 24 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere, og tilbyr alt innen sparing, plassering, finansiering, forsikring og eiendomsmegling.

Spillere Martine Helland og Hanne Sagvold på besøk hos Berg Sparebank i Fredrikstad.

«Som mangeårig sponsor for Fredrikstad Ballklubb vet vi at klubben i år står foran en utfordrende sesong økonomisk med de begrensningene som Corona pandemien medfører. Det er viktig for oss å vise at i tøffe tider er det godt å ha lokalbanken ved din side. Jentene formidler glede og entusiasme på banen og det er gode egenskaper vi setter høyt. Vi ser også at jentene er gode rollemodeller for de mange unge håndballspillerne i Fredrikstad. Fredrikstad Ballklubb er et flott flaggskip innen jenteidretten og det bør byen være veldig stolt av!»,

Anette Fosse Henning, Markedssjef i Berg Sparebank
Navn:
Berg Sparebank