Det kalles med dette inn til ordinært årsmøte 2023 i Fredrikstad Ballklubb! – Fredrikstad

Det kalles med dette inn til ordinært årsmøte 2023 i Fredrikstad Ballklubb!

  • Dato: Tirsdag 28.03.2022
  • Klokken: 19:00
  • Sted: Rosenborgveien 5

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Stemmeseddel utdeles ved inngang mot gyldig identifikasjon. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt.

Frist for innsendelse av saker til styret for behandling i årsmøte er 20.03.2022.
Epost til styreleder: leder@fredrikstadbk.no

Agenda og innsendte saker gjøres tilgjengelig via klubbens hjemmeside senest 21.03.2022

Fredrikstad Ballklubb
FBKrekrutt