Styret – Fredrikstad

Styret

Styret i Fredrikstad Ballklubb

Kontaktinformasjon

Styreleder:
Monique Blystad
E-post:  leder@fredrikstadbk.no
Telefon: 905 28 911

Nestleder:
Knut Nordrum
Epost: knut.nordrum@skatteetaten.no
Telefon: 922 16 764

Sport:
Morten Hulleberg
Epost: leder.sport@fredrikstadbk.no
Telefon: 930 08 449

Sekretær:
Hilde Hansen
Epost: sekretar@fredrikstadbk.no
Telefon: 957 86 823

Styremedlem:
Lars E. Prufer
Mobil:  993 52 7003
Epost: leder.marked@fredrikstadbk.no

Styremedlem økonomi:
Andrea Johannsson
Mobil:   +46 70 499 76 41
Epost:

Styremedlem:
Tommy Sten Johansen
Mobil: 480 13 332
Epost: tommy.johansen@barco.com

Styremedlem:
Kjell Utne
Telefon: 905 11 165
Epost: kjell@fredrikstadbk.no

Styremedlem:
Inger Lindh Edvardsen
Mobil: 414 53 688
Epost: Ingeredv@gmail.com

Styremedlem:
Ingunn Kvarving Sandtrø
Mobil: 472 85 355
E-post: leder.arrangement@fredrikstadbk.no

Sosiale medier/hjemmeside:
Tobias Andersen
E-post: tobias@fredrikstadbk.no
Telefon: 978 94 181

Salg- og markedskonsulent:
Ida Desiree Bentsen
E-post: ida.desiree.bentsen@fredrikstadbk.no
Telefon: 922 67 422

Kontrollutvalg:

  • Line Heiberg
  • Håvard Magnussen
  • Per Christian Olsen
  • Aage Sandmæl

E-post: kontrollutvalg@fredrikstadbk.no