Årsmøte FBK 29. mars – Fredrikstad

Årsmøte FBK 29. mars

Det kalles med dette inn til ordinært årsmøte i Fredrikstad Ballklubb!

  • Dato: Tirsdag 29.03.2022
  • Klokken: 19:00
  • Sted: 3.etasje i Torvbyen ved administrasjon.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Stemmeseddel utdeles ved inngang mot gyldig identifikasjon. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt.

Frist for innsendelse av saker til styret for behandling i årsmøte er 22.03.2022.

Agenda og innsendte saker gjøres tilgjengelig via klubbens hjemmeside senest 22.03.2022