Fredrikstad Elite sin vareauksjon – Fredrikstad

Fredrikstad Elite sin vareauksjon

Fredrikstad Elite er et samarbeid mellom Stjernen Hockey, Fredrikstad Fotballklubb og oss i Fredrikstad Ballklubb. Vi jobber sammen for å finne ulike måter å samarbeide og dra nytte av hverandre. Et par ting er allerede gjennomført i 2020, blant annet B2B som så sent som i midten av oktober, og vi er godt i gang med planlegging for 2021.
Vi tror at dette samarbeid kan gjøre ting bedre på flere fronter for alle tre klubber, spesielt på markedssiden.

Vi håper at dere, våre kjære samarbeidspartnere og supportere, vil være med å delta på tiltakene fremover.

Vårt neste felles prosjekt blir Vareauksjon 15. – 22. november 2020

Inntektene fra auksjonen deles likt mellom klubbene.

Ønsker du/dere å bidra med varer og/eller tjenester til denne auksjonen setter vi utrolig stor pris på det, ta kontakt på leder.marked@fredrikstadbk.no

Alle bidrag nytter og vi setter stor pris på alle engagemang. Takk!