Endelig treninger og treningskamper med fullkonktakt igjen – men med strenge restriksjoner – Fredrikstad

Endelig treninger og treningskamper med fullkonktakt igjen – men med strenge restriksjoner

Vi gleder oss åt beskjeden som kom den siste uken om at vi endelig får lov å trene med fullkontakt igjen. Det har vært et par rare uker i juni når vi enligt restriksjoner trent på avstand fra hverandre. Men det er ikke helt fritt frem, det er strenge krav fra Håndballforbundet som må opprettholdes for å gjennomføre trening og treningskamper med fullkontakt. Les under hvilke tiltakene er:

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke delta på trening – aldri.
  2. God hygiene skal praktiseres på trening – alltid.
  3. Redusere kontakt mellom personer.

Før trening kan igangsettes skal daglig leder og medisinsk ansvarlig i klubb bekrefte at klubben vil etterleve kravene om smittevern beskrevet i retningslinjene. Alle klubber skal utpeke en medisinsk ansvarlig som har overordnet ansvar for monitorering av spillernes helsetilstand. Kravene gjelder også for treningskamper. Klubbenes daglige leder/styreleder er ansvarlig for at aktivitet skjer i samsvar med retningslinjene.

I retningslinjene er det i tillegg referert til øvrige tiltak som må gjennomføres, blant annet:

  • Spillere, trenere og støtteapparat skal screenes for smitte før de kan ta del i aktiviteten.
  • Spillere, trenere og støtteapparat som tilhører risikogruppen skal ikke delta i aktivitet.
  • Ved tegn til luftveisinfeksjon skal personer isoleres, og screenes for smitte før de kan delta i aktiviteten.

Det er også presisert hvilke tiltak som er gjeldende ved akutt luftveisinfeksjon på spiller/trener/støtteapparat, eller vedkommendes husstand, hygienetiltak, renhold og kontakt med andre personer.

Vær oppmerksom på at symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon eller feber, skal spilleren forlate trening, isoleres og ta kontakt med fastlege.

Infoen er hentet fra handball.no hvor du kan lese mer om retningslinjene i detalj.