Innkalling til digitalt årsmøte – Fredrikstad

Innkalling til digitalt årsmøte

Digitalt årsmøte onsdag 10. juni 2020 kl: 18.00

Til medlemmene i Fredrikstad Ballklubb
Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Fredrikstad Ballklubb. Det digitale årsmøtet avholdes onsdag 10. juni kl.18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at et ekstraordinært årsmøte skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelsene gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på via mail til sekretar@fredrikstadbk.no innen 7.juni kl.16.00.

 • Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:

https://bit.ly/2ZGUA3p

 • DAGSORDEN
 • Åpning og godkjenning av dagsorden
 • Konstituering
 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019
 • Innkomne forslag
 • Fastsette medlemskontingentBudsjett 2020
 • Valg (dette er allerede blitt gjort)

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

 • Dirigent på møtet er Knut Stensrud
 • Sekretær Hilde A Hansen

Mvh
Monique Blystad
Styreleder