Nytt styre på plass – Fredrikstad

Nytt styre på plass

Et digitalt historisk årsmøte ble gjennomført for våre medlemmer torsdag 30. april via Teams.

På agendaen sto kun utvidelse av antall styremedlemmer fra 9 til 10, og valg av nytt styre. Knut Stensrud ble valgt som dirigent og Hilde Hansen som sekretær, i tillegg til at John Johnssen og Frida Kjus Kristiansen ble valgt til å skrive under protokollen

Det var 29 stemmeberettigede som deltok på møte og det ble gjort en kort presentasjon av de nye foreslåtte medlemmene fra valgkomiteen. Alle ble valgt inn.

Det nye styret i FBK er nå:
Monique Blystad Styreleder
Even Haug Nestleder
Nina S.Lund Medlem
Magne Rummelhoff Medlem
Hilde Hansen Medlem
Rolf Leistad Medlem
Joacim Jonsson Medlem
Tove Linnea Jensen Medlem
Kjell Utne Medlem
Per Christian Olsen Medlem
Rune Høili Varamedlem

Tusen takk til alle som deltok på møte.

En ekstra stor takk til Bjørn Hansen, Line Heiberg og Stian Stensrud som nå forlater styret. Dere har alle gjort en fantastisk innsats for klubben. En stor digital klem til dere alle😊

Første styremøte med nytt styre er allerede mandag 4.mai.

Les artikkelen i Fredrikstad Blad: https://www.f-b.no/fbk-valgte-nytt-hovedstyre-med-noen-tastetrykk/s/5-59-1839608?fbclid=IwAR2GTajF9T6fe64bpP7zaelpuvMyrjMdzbHeCitr_wwOKNm0j03sSXvo8ac