Ekstraordinært årsmøte 30.04 2020 – Fredrikstad

Ekstraordinært årsmøte 30.04 2020

Til medlemmene i Fredrikstad Ballklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i FBK 2020

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Ballklubb. Det ekstraordinære årsmøtet avholdes torsdag 30. april kl.18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at et ekstraordinært årsmøte skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Agenda:
1. Utvide antall styremedlemmer. Lovendring.
2. Valg av nytt styre
Innstillingen til valgkomiteen av nytt styre vil kommuniseres e-post og på www.fredrikstadbk.no

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på via mail til sekretar@fredrikstadbk.no innen 23.april kl.16.00.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet: https://bit.ly/3en9Jfg

  • For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
  • Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og på denne siden på www.fredrikstadbk.no
  • Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
  • For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha være medlem av Fredrikstad Ballklubb, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fredrikstad Ballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dere kontakte Monique Blystad
på epost; leder@fredrikstadbk.no og på mobil; 905 28 911

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret