Berg Sparebank fortsetter som hovedpartner! – Fredrikstad

Berg Sparebank fortsetter som hovedpartner!

Langsiktighet med våre samarbeidspartnere er viktig, og i år som i fjor er Berg Sparebank vår sterke forbindelse på bank.  Berg Sparebank som Hovedpartner vil være godt synlig på våre drakter, og er samtidig godt synlige i sine lokaler i Nygaardsgaten i Fredrikstad.  Vi takker for støtten og ser frem til et nytt godt år med Berg Sparebank.