Vi tar i mot mer lopper – Fredrikstad

Vi tar i mot mer lopper

LOPPEMARKEDET:
I sommer tar vi imot lopper kun på
onsdager kl 15oo – 19oo

Samme sted som sist -Bøckmann bygget Sellebakk vis a vis expressgym 😄 – VELKOMMEN

Spørsmål?

Ring Sverre 905 76 741
Dorthe 901 52 115