Eliteserielisens for sesongen 2019/20 er i «boks» – Fredrikstad

Eliteserielisens for sesongen 2019/20 er i «boks»

Det er med glede at klubben «ruller» fremover i riktig retning. Vi har hatt to gode sesonger i eliteserien og klubbens styret jobber målrettet med å få orden på økonomien.   Elitelisensen skal for første gang behandles etter det nye reglementet for sesongen 2019/2020. Det viktigste i punktet er: Positiv egenkapital pr. 31.12.2018 som et absolutt krav.

Dette har vi klart med god hjelp av Fredrikstad Kommune. Vi er takknemlige over den tilliten kommunen viser oss og vil jobbe hardt for å være med på å sette Fredrikstad på kartet.

I tillegg har FBK mange flotte sponsorer som er med på å tilby Fredrikstadfolk håndball på aller øverste nivå i Kongstenhallen – hjertelig takk til alle.

Tidligere har klubbene søkt om elitelisens hvert år. Nytt fra i år blir at vi etter søknadsbehandling for sesongen 2019/2020, beholder lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles.

Vi i FBK har fått tildelt «Lisens i gul kategori» 

Det vil si at vi må holde NHF orientert på flere punkt. Vi skal levere revidert budsjett med handlingsplan og ha streng kontroll med økonomien.

  • Vi gleder oss over en ny sesong i eliteserien

For de som er mer interessert i hvordan søknadsprosessen er, ta en titt på Elitelisensreglement:

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/nye-lover-og-bestemmelser/elitelisensreglement