Vel møtt til nytt loppemarked i Bøckmann-bygget på Selbak:

  • Torsdag 21.03. kl 17:00-20:00
  • Lørdag 23.03. kl 10:00-14:00