Årsmøte FBK 19.03.2019, 19:00 – Fredrikstad

Årsmøte FBK 19.03.2019, 19:00

Fredrikstad Ballklubb avholder sitt årsmøte

  • Tirsdag 19.03.2019
  • Kl 19:00
  • Fredrikstad Motell og Camping

Saker til møtets agenda må være styret i hende senest 01.03.2019.

Medlemmer over 16 år er stemmeberettigete og mottar stemmeseddel ved inngang. Ta med gyldig ID.

Ingen kan møte ved fullmakt.

Årsmøtepapirene kan lastes ned her:

Styret FBK