Fredrikstad Ballklubbs valgkomité ønsker forslag på kandidater til styreverv – Fredrikstad

Fredrikstad Ballklubbs valgkomité ønsker forslag på kandidater til styreverv

Alle som har betalt medlems­kontingent og har fylt 15 år har forslagsrett og er valgbare. Valgkomitéen ønsker nå ditt forslag til navn på aktuelle kandidater. Vi er primært på utkikk etter personer som er interessert og motivert for aktiv deltakelse i styret.

Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomitéen, som leverer forslag til innstilling til årsmøtet for klubben.

Foreslåtte kandidater vil ikke automatisk bli innstilt, men innstilles etter en intervjurunde.

Kandidater som foreslås må på forhånd ha gitt sitt samtykke til å stille til valg.

 

Valgkomitéen ønsker følgende opplysninger om kandidater som foreslås:

  • Fullt navn
  • fødselsdato
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-postadresse

 

Bakgrunnsdata som yrke, utdannelse, tidligere og/eller andre verv, andre relevante opplysninger som kan være av betydning.

Vi trenger kontaktopplysninger om deg som forslagsstiller; navn, telefon og e-postadresse.

Fristen for å komme med forslag på kandidater er 31. januar 2019.

Forslaget sendes til:   valgkomite@fredrikstadbk.no

 

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem gode kandidater!

 

PS!
Det er fullt mulig å foreslå deg selv som kandidat.

 

Vennlig hilsen
Valgkomitéen Fredrikstad Ballklubb

Leder:                  Gjøril Johnsson
Medlem:             Atle Engsmyr
Medlem:             Pål Bjørge
Vara:                    André Hansen