Agenda og sakspapirer til ordinært årsmøte 22. mars – Fredrikstad

Agenda og sakspapirer til ordinært årsmøte 22. mars

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Fredrikstad Ballklubb

 • Dato: Torsdag 22.03.2018
 • Kl: 19:00
 • Sted: Klubbrom FBK

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Stemmeseddel utdeles ved inngang mot gyldig identifikasjon. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt.

Agenda

 • Åpning og godkjenning av dagsorden
 • Konstituering
 • Årsberetning 2017
 • Regnskap 2017
 • Innkomne forslag
  • Daglig leder
  • Signatur rett
  •  Ny revisor
  • Organisasjonsplan
 • Fastsette medlemskontingent
 • Budsjett 2018
 • Valg

Sakspapirer med vedlegg – Årsmøte_2018

Årsrapport fra styret –  FBK_årsrapport_2017

Organisajonsplan – Organisasjonsplan Fredrikstad Ballklubb_2018