Årsmøte Fredrikstad Ballklubb – Fredrikstad

Årsmøte Fredrikstad Ballklubb

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Fredrikstad Ballklubb

  • Dato: Torsdag 22.03.2018
  • Kl: 19:00
  • Sted: Klubbrom FBK

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Stemmeseddel utdeles ved inngang mot gyldig identifikasjon. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt.

Frist for innsendelse av saker til styret for behandling i årsmøte er 08.03.2018.

Agenda og innsendte saker gjøres tilgjengelig via klubbens hjemmeside senest 15.03.2018.

Styret