Nytt styre i FBK – Fredrikstad

Nytt styre i FBK

Fredag 5. januar 2018 ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte i FBK. Møtet var innkalt av styret etter et kravet fra 1/3 av medlemmene i klubben.

Kravet var: Medlemmene mangler tillit til at det sittende styret forvalter Fredrikstad Ballklubb, avd. Kvinnehåndball på en forsvarlig måte. 

Det ble gjennomført avstemning over mistilliten, noe som resulterte i at styret måtte fratre fra sin rolle. Nytt styret ble stemt enstemmig inn og er:

Styreleder:
Håvard Magnussen
Nestleder:
Line Heiberg

Styremedlemmer:
Petter A. Olsen
Øistein Pettersen
Even Haug
Hilde Hansen