Vellykket årsmøte i klubben vår! – Fredrikstad

Vellykket årsmøte i klubben vår!

Årsmøtet i FBK ble avviklet mandag kveld. Årsberetning og regnskap ble godkjent, og det var ingen inkomne forslag til behandling. Medlemskontingensten fortsetter uendret med kr. 400,-.

Budsjettet for 2017 tar høyde for opprykk, men gir ikke rom for store sprell. Det er derfor viktig at alle gode krefter jobber videre sammen slik som i år, hvor regnskapet viste et lite overskudd!

Morgan Andersen og Co i valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb, og Bjørn takket av etter 9 år som formann.  Klubbens nye leder er Tor Løkeland, som i år har sittet som nestleder.

Med seg i styret får han Eva Malmstrøm, Hilde Hansen, Johan Rolf, Håkon Wernersen, Andreas EK og line Heiberg.

Lederskifte i klubben.

Vi ønsker det nye styret lykke til i en spennende sesong!