Toppkamp i Kongstenhallen lørdag 10.12. kl. 15.00. – Fredrikstad

Toppkamp i Kongstenhallen lørdag 10.12. kl. 15.00.

fbk-vs-fana