Klar for NYE lopper i loppehuset! – Fredrikstad

Klar for NYE lopper i loppehuset!

Nå er over 100 store kasser med varer levert klare til transport til Bosnia. Alle bord er ryddet og klare til påfylling av nye lopper.

Til lørdag tar vi imot lopper fra klokka 10 til klokka 14.  Vi er også på plass mandag og tirsdag i Titangata 10a.

Er det noen som går hjemme og kjeder seg, trenger vi hjelp ,så alle er velkommen til dugnad for FBK.

Takk til alle dere som jobber for oss.

Spørsmål så ring Ulf tlf.95280212.