Vellykket årsmøte i klubben! – Fredrikstad

Vellykket årsmøte i klubben!

fra årsmøtet 2015

 

Vi avholdt igår årsmøtet vårt i klubbrommet. Regnskapet viste et overskudd på ca hundretusen kroner, og budsjetter og planer for fremtiden er fastlagt. Valget gikk knirkefritt, og hele styret fortsetter, forsterket med nye styremedlemmer.