Flotte ungjenter på FBKs håndballskole! – Fredrikstad

Flotte ungjenter på FBKs håndballskole!

Mandag, tirsdag og onsdag i høstferien har ca 80 ungdommer deltatt i vår håndballskole! Både juniorspillere og A spillere har deltatt slik at de unge skulle få mest mulig utav dagene.

         

Det har vært håndalløkter både før og etter lunch, og etter endt opplegg delte Ida Wernersen ut deltagerdiplomer til alle.

Det er også litt av en jobb å servere lunch til alle disse ungdommene, og vi retter en stor takk til alle de frivillige som har bistått i disse dagene. 

Sportlig leder Magnus Andersen er kjempefornøyd med årets arrangement, og understreker viktigheten av rekruttering i håndballen. Klubben ser dette i sammenheng med samarbeidet i Fredrikstad håndballforum.  Vi håper mange av disse unge finner glede i håndballen i årene som kommer!