Fredrikstad Håndballforum. – Fredrikstad

Fredrikstad Håndballforum.

Fredrikstad Håndballforum er en samarbeidsplattform med tilslutning fra alle byen håndballklubber.  Målet med foraet er gjennom samarbeid å utvikle håndballen i byen. Vi har god bredde i håndballen opp til 14 årsnivå, men vi ønsker å tilrettelegge slik at vi beholder flere spillere lenger, og at vi gjennom dette utvikler flere talenter fra byen til topphåndballen.

Målsetting med FHF

Målsettingen med FHF er å fremme håndballutviklingen gjennom klubbsamarbeid i Fredrikstad. På denne måten kan flest mulig utvikle seg som håndballspiller over lengre tid på de ulike nivåene i Fredrikstads håndballhierarki. Dette vil da være mulig fra barneidretten og oppover til seniornivå, med bredde i lavere divisjoner, men også en stor andel lokalt rekrutterte til eliteseriespill i Fredrikstad ballklubb.

Målsettingen er at ALLE byens klubber skal delta og trekke fordeler av samarbeidet.

 

Organisering av FHF.

FHF administreres og ledes av en representant fra Fredrikstad Ballklubb ut fra disse felles vedtatte retningslinjene. Premissene for samarbeidet bygger på klubbenes egne vedtatte handlingsplaner.

Det avholdes møter gjennom hele året, og sesongen regnes fra 01.05 til 30.04.

FHF består av

  • hovedrepresentanter (èn fra hver klubb) fra klubbene,

som møter i foraet med fullmakter fra styret sin klubb, samt

  • trener representanter ( sportslige ledere/hovedtrenere)og
  • dommerkontakter

som har uttalelserett i foraet .

Eventuelle kostnader fordeles mellom klubbene, og møter/møtested kan rullere hos klubbene.

Saker til FHF forberedes av FHFs arbeidsutvalg, som består av leder (representant fra FBK) samt representanter valgt av FHF hvert første møte etter 01.05. hvert år.

 

Arbeidsutvalget  består av

Dan Christiansen   (Leder)

Kjell Håvard Liane

Chatrine Andreassen

Lars Olsen