Loppemarked TORSDAG 5. juni kl 17 til 19 !!!! – Fredrikstad

Loppemarked TORSDAG 5. juni kl 17 til 19 !!!!

Tordenskjoldsgate 9-11. Gamle Shell under Kråkerøybrua!!

Mange flotte nye lopper!

Kafeteria!

 

Vell møtt!