Tordenskjoldsgate 9-11. Gamle Shell under Kråkerøybrua!!

Mange flotte nye lopper!

Kafeteria!

 

Vell møtt!