Vellykket årsmøte i boks!! – Fredrikstad

Vellykket årsmøte i boks!!

Årsmøtet i klubben ble avholdt i klubbrommet mandag kveld. Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent.

Valget gikk også bra. Klubben legger fremover vekt på å fordele eliteklubbens mange oppgaver på de fire utvalgene for SPORT, ARRANGEMENT, ØKONOMI og JUNIOR. Styret består av en blanding av erfaring og nytt blod. Bjørn Hansen er gjenvalgt som klubbens leder, og har fått med seg Dan Christiansen som nestleder. Leder for de fire utvalgene ble Mette Mariussen, gjlenvalgt leder for Sportsutvalget, Ulf Berg gjenvalgt som leder for økonimiutvalget og Vidar Gjendam som ny leder for juniorutvalget. Håkon Wernersen forsetter i arrangementsutvalget, men ønsker avlastnaning i selve lederfunkdsjonen. Torfinn Wilhelmsen fortsetter som dommeransvarlig, og Hilde Ahlgren Hansen fortsetter som sekretær.  Nytt styremedlem er Linda Bakkehaugen.

Utvalgenes medlemmer utnevnes av styret i samråd med utvalgslederne, og komplett organisasjon presenteres den 02.05.

Etter avsluttet årsmøte ble det overrekkelse av blomster til Hans Wernersen og Tom Espen Svendsen som takk for jobben sålangt i styret. Begge fortsetter imidlertid i valgkomiteen for neste år sammen med Tom Olsen.