Faksimile fra Fredrikstad blad 5. desember.

Vi takker Berg Sparebank for flott støtte!

Økonomisk plattform er viktig for videre arbeid !