Vi kan nå meddele at en av våre beste lokale spillere, Anette Hansen, har forlenget kontrakten til en 2 års avtale. Vår trofaste høyreback som er og har vært en viktig spiller i vår satsing på elitenivå har altså valgt å forlenge sin kontrakt med ytterligere ett år. Klubben er meget fornøyd med denne tilbakemeldingen og ser frem i mot et fortsatt godt samarbeide.