Årets Vareauksjon knallsuksess! – Fredrikstad

Årets Vareauksjon knallsuksess!

Årets gaveauksjon ble avviklet på torsdag i forrige uke og innbrakte Kr. 135000,- til klubbkassa!
Dette er fantastisk bra og nær dobling av omsetning fra i fjor:-)

En stor takk til alle som har bidratt og en spesiell stor takk fra klubben til Ulf Berg som primus motor for å dra dette i havn. 🙂