• Styret 2018, OV: Stian Stenserud, Bjørn Hansen, Petter Olsen, Rune Høili, Håvard Magnussen NV: Øistein Pettersen, Even Haug, Line Heiberg og Anne Lise Stålesen. Hilde Hansen (ikke tilstede)

Styret

Styret 2017/18

Kontaktinformasjon

Styreleder:
Håvard Magnussen
E-post:  leder@fredrikstadbk.no
Telefon: 90 76 49 11Nestleder:
Even Haug
E-post: nestleder@fredrikstadbk.no
Telefon: 932 52 580

Økonomi:
Line Heiberg
E-post: fbk@fredrikstadbk.no
Telefon: 990 19 066

Sekretær:
Hilde Hansen,
E-post: sekretar@fredrikstadbk.no
Telefon: 957 86 823

Leder markedsutvalg:
Petter A. Olsen,
E-post: 
leder.marked@fredrikstadbk.no
Telefon: 900 55 452

 

Leder sportsutvalg:
Øistein Pettersen
E-post: leder.sport@fredrikstadbk.no
Telefon: 901 25 368

Leder agrangementsutvalg
Anne-Lise Stålesen,
E-post: leder.arrangement@fredrikstadbk.no
Telefon: 906 22 260

Styremedlem:
Bjørn Hansen
E-post:
Telefon: 911 92 870

Styremedlem:
Stian Stenserud
E-post:
Telefon: 419 08 255

Varamedlem:
Rune Høili
E-post:
Telefon: 900 57 718

 

 

Administrasjonskoordinator:
Eva Malmstrøm
E-post: eva.malmstrom@fredrikstadbk.no
Telefon: 932 51 572

 

Kontrollutvalg:
John Johnsen
Asbjørn Berger
E-post: kontrollutvalg@fredrikstadbk.no