• Styret 2018, OV: Stian Stenserud, Bjørn Hansen, Petter Olsen, Rune Høili, Håvard Magnussen NV: Øistein Pettersen, Even Haug, Line Heiberg og Anne Lise Stålesen. Hilde Hansen (ikke tilstede)

Styret Styret og daglig leder

Styret 2017/18

Skrevet av NTH

Kontaktinformasjon

Styreleder: Håvard Magnussen
E-post:  leder@fredrikstadbk.no
Telefon: 90 76 49 11Nestleder: Even Haug
E-post: nestleder@fredrikstadbk.no
Telefon: 932 52 580Økonomi: Line Heiberg
E-post: fbk@fredrikstadbk.no
Telefon: 990 19 066

Sekretær
Hilde Hansen,
e-post: sekretar@fredrikstadbk.no
Telefon: 957 86 823

Vara
Rune Høili, epost:
Telefon: 900 57 718

Leder markedsutvalg: Petter A. Olsen,
e-post: 
leder.marked@fredrikstadbk.no
Telefon: 900 55 452Bjørn Hansen, e-post:
Telefon: 911 92 870Stian Stenserud, epost:
Telefon: 419 08 255

Leder sportsutvalg
Øistein Pettersen,
e-post: leder.sport@fredrikstadbk.no
Telefon: 901 25 368

Leder agrangementsutvalg
Anne-Lise Stålesen,
e-post: leder.arrangement@fredrikstadbk.no
Telefon: 906 22 260

 

Ansatt på marked og salg:
Terese Thulin, marked@fredrikstadbk.no, mob:412 87 414