Styret Styret og daglig leder

Styret 2017/18

Skrevet av NTH

Kontaktinformasjon

Styreleder: Håvard Magnussen
E-post:  leder@fredrikstadbk.no
Telefon: 90 76 49 11

Nestleder: Line Heiberg
E-post: nestleder@fredrikstadbk.no
Telefon: 990 19 066

Styremedlemmer:
Leder markedsutvalg
Petter A. Olsen, e-post: leder.marked@fredrikstadbk.no
Telefon: 900 55 452

Leder sportsutvalg
Øistein Pettersen, e-post: leder.sport@fredrikstadbk.no
Telefon: 901 25 368

Leder arrangementsutvalg
Even Haug, e-post: leder.arrangement@fredrikstadbk.no
Telefon: 932 52 580

Sekretær
Hilde Hansen, e-post: sekretar@fredrikstadbk.no
Telefon: 957 86 823

Ansatt på marked og salg:
Terese Thulin, marked@fredrikstadbk.no, mob:412 87 414