FBK til juleoppehold

Juleoppehold med fokus på mengde og glede skal gjøre jentene klare til oppstart i januar.