FBK starter juniorlag – Fredrikstad

FBK starter juniorlag

Etablering av ungdomsavdeling i Fredrikstad Ballklubb

Styret i Fredrikstad Ballklubb har enstemmig besluttet å etablere egen junioravdeling.

Junioravdelingen etableres med tanke på å styrke organisasjonen i FBK og sikre fremtidig rekruttering av spillere til elite nivå.

En medvirkende årsak til beslutningen har vært flere henvendelser fra håndballmiljøet utenfor Fredrikstad Ballklubb med ønske om en egen ungdomsavdeling i Fredrikstad Ballklubbs regi.

I første omgang vil det for sesongen 2011/2012 meldes inn ett J-95 lag som vil være første steg i prosessen med å bygge en junioravdeling som på sikt vil bestå av lag i 16, 17 og 18 års klassen.

 

Med hilsen

Styret Fredrikstad Ballklubb

Bjørn Hansen

Styreleder