Det avholdes årsmøte i Fredrikstad Ballklubb 9. mars k.l. 19.00 i Kongstenhallen.

Saker som ønskes tatt opp må være styre i hende 14 dager før møte.